De technieksector heeft dringend behoefte aan nieuwe mensen en kijkt inmiddels ook uit naar werkzoekenden met ervaring in andere sectoren. Zij worden, in samenwerking met het UWV, omgeschoold voor de techniek, mét baangarantie. Jessica Meijer (32) is het schoolvoorbeeld van een ‘nieuwe techneut’: een werkzoekende met interesse voor techniek, die wordt omgeschoold vanuit een andere sector – in haar geval administratie. Dat ze vrouw is, maakt haar in de techniek nog altijd een uitzondering. Dat ze uit een andere sector afkomstig is, is bepaald níet uitzonderlijk. Steeds meer werkzoekenden worden omgeschoold voor een technische baan, ook al zijn ze eerder in een totaal ander vak opgeleid. De technische sector schreeuwt nu eenmaal om nieuwe mensen. Lees haar verhaal in de september editie van SERmagazine.