Bezoek Sociaal Economische Raad aan Verder in Techniek

Een leven Lang Ontwikkelen is een kabinetsdoelstelling. In dat kader brachten Arnold Devreese en Jos de Groen resp. Directeur van de adviesraad en een senior beleidsmedewerker van de SER een bezoek aan Verder in Techniek. De voorzitter van de Koninklijke Metaalunie Fried Kaanen en lid van de SER heeft hen gewezen op het succes van Verder in Techniek. Doelstelling van SER was te weten te komen waarom Verder in Techniek er wel in slaagt mensen langdurig van bv de dienstensector naar de techniek -sector te krijgen. Dit alles in slechts 8 weken met baangarantie.