Blijf bijscholen, zorg dat je bij blijft2018-07-20T15:03:15+00:00

Bijscholing met maatwerk

Bijscholen is meer dan ooit noodzaak. Omdat ontwikkelingen snel gaan en omdat de concurrentie groot. Het behouden van voldoende slagkracht is daarom voor een organisatie van groot belang. Dat kan alleen als de medewerkers over een up-to-dat kennisniveau beschikken. De markt kan speciale eisen stellen. Eisen die vragen om bijzondere kwaliteiten. Dat is de reden dat Verder in Techniek opleidingen en training op maat biedt. Trainingen door mensen uit de praktijk voor mensen uit de praktijk.

Bijscholen tot verspaningstechnoloog niveau 4

Binnen de metaalsector kunnen diverse organisaties hierover adviseren, zoals de Metaalunie. Dit vanwege het belang dat zij hechten aan het onderhouden en vergroten van de vakkundigheid binnen de branche. Omdat dit belangrijk is voor de gehele sector ondersteunt de Metaalunie met het opleidingsfonds OOM (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking) werkgevers bij het formuleren van een opleidingsbeleid en draagt bij  financieel aan:

  • instroom van werknemers
  • bijscholing van werknemers
  • stage
  • omscholing van aangenomen werkzoekenden
  • reïntegratie van werknemers met een arbeidshandicap

Speciaal voor ondernemingen die hun medewerkers willen bijscholen op het gebied van CNC Verspanen biedt Verder in Techniek maatwerkopleidingen. Samen bepalen we de inhoud van opleiding of training. In overleg stellen we vast waar het accent van een opleiding hoort te liggen. Samen zorgen we voor succes.