2018-07-06T10:55:22+02:00

John Kooning, Sales Director DMG Mori Seiki

‘Elk initiatief om onze kennismaatschappij te versterken ondersteun ik van harte. Vroeger had je de bedrijfsscholen die in korte tijd hun medewerkers konden opleiden. Je ziet dat er steeds meer behoefte ontstaat aan vakkennis. De reguliere scholen missen vaak toch de aansluiting met het bedrijfsleven en het duurt relatief lang [...]