Veel gestelde vragen

Onderstaand vindt je antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Vindt je niet de informatie die je nodig hebt, bel of mail en we zorgen snel voor een passend antwoord.

Wanneer starten de volgende cursussen?

De cursussen CNC draaier / frezer (niveau 2) starten op diverse data, zie homepage.
  • De overige cursussen worden gegeven op aanvraag.

Hoe kan het dat je in 8 weken volledig geschoold wordt?

Tijdens de opleiding krijg je 320 uur praktijkles. Reguliere opleiding besteden meestal niet veel meer uren aan hun praktijklessen. Effectiviteit bereikt Verder in Techniek door juist dat te doen wat nodig en het overbodige achterwege te laten. Door deze gestructureerde en geplande aanpak met moderne simulatiemiddelen is het studeren bij Verder in Techniek daarom bijzonder efficiënt.

Wordt iedereen toegelaten tot de opleiding?

Affiniteit met techniek en voldoende motivatie zijn een voorwaarde. Omdat we zeker willen weten dat je de opleiding met goed gevolg doorloopt hebben we een vrij strenge selectieprocedure en maak je vooraf een assessment. Als je die met goed gevolg hebt doorlopen wordt je toegelaten tot de opleidiIng.

Is de opleiding bekend bij het UWV?

Ja, verder in Techniek heeft een convenant met het UWV etc. Je kunt je aanmelden via ‘mijn werkmap’ op werk.nl.

Hoe kunnen jullie een baangarantie geven

Er is een groot aantal vacatures in de techniek. Oorzaak hiervan zijn vergrijzing en onvoldoende aanwas door reguliere opleidingen. Daarbij hebben we goede contacten met ons netwerk. Van de ruim 200 mensen die we hebben opgeleid is 94% is nog steeds aan het werk (opgave UWV).