PARTNERS VAN VERDER IN TECHNIEK

De opleidingen van Verder in Techniek zijn mede succesvol dankzij de partners van Verder in Techniek kunnen beschikken. Hierdoor staan we midden in de praktijk van alle dag. Door dit netwerk kunnen we gebruik maken van de aanwezige kennis op het gebied van educatie en arbeidsbemiddeling.

Werk in de techniek

ISI

ISI is opgericht in februari 1999, toen nog onder de naam Industrial Services International, en gevestigd in Middelburg, Zeeland. ISI is een persoonlijke HR partner waarmee je in Nederland en België jouw carrière in de techniek kan ontwikkelen. Of er nu werving, selectie of detachering nodig is; ISI brengt technische werknemers en werkgevers met elkaar in contact voor een unieke ervaring op maat.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Met Leve(n)lang Gelders Vakmanschap willen vakbonden, brancheorganisaties en Opleidings- en Ontwikkelings(O&O)-fondsen de (om)scholing van vakmensen in de techniek stimuleren, kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ondersteunen en het levenlang ontwikkelen in techniek vooruithelpen. Bijzonder is dat in dit project O&O-fondsen buiten hun kaders samenwerken om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen en techniekonderwijs verder te ontwikkelen.

Wie is Match4U

Match4U

Match4U is een regionale bureau dat vanaf de start betrokken is geweest bij Verder in Techniek. Match4U ziet het als haar taak om te zorgen voor in-, door- en uitstroom van personeel. Bij ons is het persoonlijke contact de basis van onze dienstverlening en dat is onze toegevoegde waarde! Vraag en aanbod van mens en arbeid komen bij Match 4U op even persoonlijke als professionele wijze samen. Voor zowel werkgevers als werknemers. Wij vinden de Match 4U!

KIM Verspanende gereedschappen

Komeetstaal

Komeetstaal is al meer dan 65 jaar actief in productie, verkoop en technisch advies van hoogwaardige professionele gereedschappen voor de metaalindustrie. Vanuit het Oost-Gelderse Doetinchem zijn wij gestart als producent. In de loop der jaren zijn wij in staat gebleken flexibel te reageren op de vele technologische veranderingen en hebben wij onze strategie daarop aangepast. In de loop der jaren heeft Komeetstaal een uitstekende band opgebouwd met het technische onderwijs in Nederland. Op basis van deze samenwerking zijn wij in staat de verspaningstechnieken in de verspanende industrie voor te blijven. Het wederzijds respect is groot en de ‘kruisbestuiving’ doelmatig. We leren en werken met elkaar.

Randstad Techniek

Randstad

Randstad realiseert zich als geen ander dat werk belangrijk is in het leven van een mens. Werk stimuleert en ontwikkelt. Werk geeft je een actieve rol in de maatschappij, bevordert je ontwikkeling, heeft invloed op je financiële situatie en bepaalt je sociale status. Tegelijkertijd vormen mensen de belangrijkste waarde binnen organisaties. Randstad is van mens en werk en brengt, al meer dan 55 jaar kandidaat en organisatie bij elkaar.